Individuální terapie: 800 Kč/ 45-50 minut.

Skupinová terapie: 1400 Kč za měsíc (obvykle 4 x 90 minut).

Psychologická konzultace pro obezitu (5-10 sezení): 1000 Kč/ 45-50 minut.

Psychologické vyšetření před bariatrickými operacemi pro obezitu: 2500 Kč

 

Individual psychotherapy in English: 1000 Kč/45-50 minutes.

Group therapy in English: 400 Kč per session (usually four 90 minute sessions per month).