Individuální terapie: 800 Kč/ 45-50 minut.

Individual psychotherapy in English: 1000 Kč/45-50 minutes.

Skupinová terapie: 1400 Kč za měsíc (obvykle 4 x 90 minut).

Group therapy in English lead by two therapists: 2500 Kč per month (usually 4 x 90 minutes).

Psychologická konzultace pro obezitu (5-10 sezení): 1000 Kč/ 45-50 minut.