mamca

O mně

Jsem atestovaná klinická psycholožka a psychoterapeutka a zaměřuji se na psychoanalytickou individuální a skupinovou psychoterapii. Vystudovala jsem magisterský program psychologie na FF UK v Praze. Jsem členkou skupinové a kandidátkou individuální sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a členkou Group Analytic Society International (GASI). Na poli klinické psychologie pracuji od roku 2009. Vedu psychoterapeutické skupiny a individuální terapie a poskytuji psychologickou diagnostiku. V soukromé praxi pracuji s neurotickými, psychosomatickými, obézními a psychotickými klienty.

About Me

I am a clinical psychologist and a licensed psychotherapist trained in working with groups and individuals. I acquired my Master´s degree in psychology at Charles University in Prague in 2008. I am a member of the Group Section and a candidate of the Individual Section of the Czech Society for Psychoanalytical Psychotherapy (CSPAP) and a member of the Group Analyic Society International (GASI). I have worked in the field of clinical psychology since 2009 – I have conducted psychotherapeutic groups, and provided individual therapy and councelling as well as psychological diagnostics. I specialize in working with neurotic, and psychotic patients.